واتبا د

Rukhsana Jabeen) سعی : ان الصفا والمروة من شعآئر اللہ ج فمن حج البیت اوا عتمر فلا جنا ح علیہ ان یطوف بھما ط ومن تطوع خیرًا لا د اجرائيه ریاست او ولسمشر تر منځ یو ځل بیا اختلافات اوج ته رسیدلي دي، اجرائيه رییس وایي چې زه خبر نه یم وزیران ګوښه کېږي، چې دا ماته د خجالت وړ ده. It was adopted by the independent CAN users and manufacturer group CAN in Automation (CiA), developed further and published in a series of standards [1]

2023-02-05
    المصدر السعودي رياضيات اول متوسط ف 1
  1. 6K 32
  2. 1
  3. 2019
  4. More